Přejít na obsah
Přidat salon

Obchodní podmínky pro uživatele

Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.jedensalon.cz
obchodní společnosti Retail Consulting s.r.o., IČO: 029 81 891, se sídlem Pod vilami 785/22, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225801 (dále jen „Podmínky“).

I.

Úvodní ustanovení

Použití Jedensalon.cz

III.

Ochrana osobních údajů

IV.

Autorská práva

V.

Práva a povinnosti Uživatele

  1. a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  2. b) veškeré údaje, které poskytuje společnosti RC, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. c) se před zahájením užívání Jedensalon.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  4. d) bude používat Jedensalon.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má RC právo tyto účty zablokovat a smazat.
  1. a) užívat Jedensalon.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
  2. b) komerčně užívat kterékoli části Jedensalon.cz způsobem způsobilým poškodit RC a/nebo Partnery,
  3. c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  4. d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Jedensalon.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Jedensalon.cz,
  5. e) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Jedensalon.cz. Jedensalon.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo RC a který je v souladu s jeho určením.

VI.

Závěrečná ustanovení